L.A.N.T.A.N. BCAA GUN POWDER 600g KIWITrec Special Forces

L.A.N.T.A.N. BCAA GUN POWDER 600g KIWI
L.A.N.T.A.N. BCAA GUN POWDER 600g KIWI
zamknij
L.A.N.T.A.N. BCAA GUN POWDER 600g KIWI
wstecz
dalej
zamknij

Cena:   59,00zł 41,30zł

Stan magazynowy: na wyczerpaniu

Languages:  POL ENG 

Opis produktu
Informacje
Konserwacja

L.A.N.T.A.N. BCAA GUN POWDER
BCAA w klasycznej proporcji (2:1:1) wzbogacone o we?glowodan – dekstroze?. Obecnos?c? maltodekstryny zwie?ksza mie?s?niowe wysycenie BCAA oraz zmniejsza ilos?c? aminokwasów konsumowanych przez wa?trobe?. BCAA silnie wspieraja? energetyke? procesów tlenowych oraz przeciwdziaaja? zme?czeniu wysikowemu. BCAA to gówny budulec mie?s?niowy (dziaanie antykataboliczne). KAZ?DY WYSIEK PODNOSI AKTYWNOS?C? ENZYMÓW ROZKADJACYCH MIE?S?NIOWE BCAA O 10 RAZY!
Dlaczego podczas wysiku potrzebujesz L.A.N.T.A.N. BCAA Gun Powder?
BCAA to 3 aminokwasy z grupy egzogennych (EAA), czyli tych, których organizm nie potrafi samodzielnie syntetyzowac? do których nalez?a?: izoleucyna walina, leucyna. Sa? to 3 szczególnie niezbe?dne aminokwasy, zwaszcza w warunkach wysikowych. Dla organizmu najatwiej doste?pnym paliwem podczas wysiku jest glukoza (zmagazynowana w mie?s?niach pod postacia? glikogenu). Gdy jednak zaczyna jej brakowac?, na energie? przetwarzane sa? inne substraty, w tym takz?e aminokwasy. O tym, z?e wraz z rozpocze?ciem dowolnego wysiku wzrasta katabolizm (czyli rozkad) BCAA, s?wiadczy drastyczny wzrost aktywnos?ci enzymów rozkadaja?cych te aminokwasy. Jest to naturalna reakcja organizmu w obliczu wyzwania energetycznego jakim jest wysiek. A co oznacza katabolizm BCAA? Jest jednoznaczny z katabolizmem mie?s?ni, w których wyste?puje najwyz?sze ste?z?enie tych was?nie aminokwasów. Organizm nie potrafi magazynowac? biaek i aminokwasów tak jak we?glowodanów. Gdy z jakiegos? powodu wzrasta zapotrzebowanie na aminokwasy (wysiek, stan chorobowy, deficyty diety) organizm czerpie je z miejsca, w którym jest ich najwie?cej – mie?s?ni.
Bierzesz BCAA tylko przed ekstraintensywnymi treningami? Okazuje sie?, z?e Twoje mie?s?nie moga? potrzebowac? wsparcia L.A.N.T.A.N. BCAA Gun Powder takz?e przez sesjami aerobowymi, jak jazda na rowerze czy innej maszynie do treningu cardo lub chodzenie w górach.
Wysiki tlenowe szczególnie zwie?kszaja? zapotrzebowanie na L.A.N.T.A.N. BCAA Gun Powder
Aminokwasy moga? byc? spalane (czyli przetwarzane na energie?) gównie podczas wysików dugotrwaych o niskiej/s?redniej intensywnos?ci (aerobowe, tlenowe). Pewnie nie podejrzewasz, z?e najwie?ksze widmo katabolizmu roztacza sie? nad mie?s?niami podczas dugich i monotonnych sesji na rowerku czy biez?ni. Szczególnie duz?e zapotrzebowanie na BCAA be?dzie wyste?powao, gdy wysiki tego typu podejmowane sa? rano, na czczo (po przebudzeniu, bez posiku).
Jak przyjmowac? L.A.N.T.A.N. BCAA Gun Powder?
Najwaz?niejszy czas na L.A.N.T.A.N. BCAA Gun Powder to pora okoowysikowa. Przyjmuj porcje? 10 g przed wysikiem, w odste?pie przynajmniej 1 godziny od posiku. W ten sposób be?dziesz chronic? mie?s?niowe zasoby BCAA. Po treningu niezwocznie przysta?p do dziaan? regeneracyjnych, których podstawowym elementem jest suplementacja BCAA. W tej porze BCAA be?da? najlepiej komponowac? sie? z odz?ywka? we?glowodanowa? (carbo/viatrgo). Dostarczanie po intensywnym wysiku we?glowodanów wraz z BCAA zintensyfikuje mie?s?niowy wychwyt aminokwasów. A to oznacza, z?e L.A.N.T.A.N. BCAA Gun Powder zostana? przeznaczone gównie na cele regeneracyjne (odbudowa uszkodzonych wókien mie?s?niowych) i anaboliczne (mechanizm nadkompensacji).
Po L.A.N.T.A.N. BCAA Gun Powder sie?gaj takz?e tuz? po przebudzeniu, gdy mie?s?nie budza? sie? dopiero do z?ycia i musza? stawic? czoa najwyz?szemu w tej porze dnia poziomowi kortyzolu, który jest gównym hormonem o dziaaniu katabolicznym. O zabezpieczenie antykataboliczne pod postacia? L.A.N.T.A.N. Gun Powder zadbaj zawsze wtedy, gdy wyste?puje obawa z?e nie zda?z?ysz na planowy posiek, np. jestes? na wyjez?dzie, w pracy. Porcja BCAA wówczas doskonale ochroni Twoje mie?s?nie!

 


Zdjęcia, opisy oraz tabele rozmiarów dostarczane są przez producentów. Podane wartości są danymi orientacyjnymi i nie stanowią podstawy do reklamacji. Jeśli masz pytania dotyczące konkretnego produktu, skontaktuj się z nami poprzez e-mail.
Czas generowania strony: 0.13 sek.