T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT 250g BLUEBERRYTrec Special Forces

T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT 250g BLUEBERRY
T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT 250g BLUEBERRY
zamknij
T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT 250g BLUEBERRY
wstecz
dalej
zamknij

Cena:   69,00zł 58,65zł

Stan magazynowy: na wyczerpaniu

Languages:  POL ENG 

Opis produktu
Informacje
Konserwacja

T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT
T.A.N.T.A.L. to kompletna przedtreningówka poprawiaja?ca moz?liwos?ci wysikowe organizmu. T.A.N.T.A.L. zapewnia efekt pompy mie?s?niowej (zwie?kszony dopyw krwi do mie?s?ni), który powstaje dzie?ki obecnos?ci argininy i cytruliny. Cytrylina, z uwagi na mniejsza? degradacje? w ukadzie pokarmowym, gwarantuje bardziej dugotrwae uczucie pompy mie?s?niowej. T.A.N.T.A.L. zawiera beta-alanine? zmniejszaja?ca? zakwaszenie mie?s?niowe, które jest gówna? przyczyna? upadku mie?s?niowego podczas wysików o duz?ej mocy. T.A.N.T.A.L. to takz?e dawka pobudzenia, które gwarantuja? tyrozyna, kofeina i naryngenina. Pamie?taj, dobra przedtreningówka nie moz?e tylko pobudzac? musi zmuszac? organizm do maksymalnej pracy treningowej.
T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT, czyli po co przyjmujemy przedtrenigówki
Gównym celem przyjmowania przedtreningówki jest stworzenie w organizmie najlepszego podoz?a do podejmowania intensywnego treningu oraz przeciwdziaanie zme?czeniu podczas wysiku. Niektórym wydaje sie?, z?e naczelnym celem przedtreningówek powinno byc? maksymalnie pobudzenie. Owszem, was?ciwy poziom adrenaliny jest poz?a?dany podczas wysiku, ale gdy be?dzie on zbyt wysoki to tak naprawde? utrudni sprawna? energetyke?. Z tego wzgle?du wysokiej klasy przedtreningówka, jak T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT, powinna zawierac? przede wszystkim skadniki, które reguluja? moz?liwos?ci energetyczne organizmu podczas wysiku. Ws?ród nich moz?emy wymienic?: skadniki zwie?kszaja?ce produkcje? tlenku azotu (NO) oraz beta-alanine?.
Pompa mie?s?niowa to przyjaciel intensywnej energetyki wysikowej
T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT, zawiera niezbe?dne substraty, które organizm wykorzystuje w celu zwie?kszenia syntezy NO. Efekt pompy mie?s?niowej to wielki sprzymierzeniec ekstracie?z?kich wysików. Pompa mie?s?niowa, wywoana produkcja? NO, powoduje zwie?kszenie s?rednicy naczyn? krwionos?nych. Tym samym naste?puje maksymalizacja dopywu do pracuja?cych mie?s?ni krwi, która jest nos?nikiem tlenu, skadników energetycznych i antykatabolicznych. Poza tym z mie?s?ni bogato zaopatrzonych w krew szybciej usuwane sa? produkty uboczne metabolizmu wysikowego (szybsza regeneracja). Pamie?tacie jedna? z zasad treningowych wielkiego Weidera: zasade? pompowania krwi do mie?s?ni? Juz? wtedy wiedziano, z?e im wie?cej z?yciodajnej krwi w mie?s?niach, tym efektywniejszy trening!
T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT dostarcza gówny substrat do produkcji NO – arginine?. Produkt zawiera kompleks stabilnych form tego aminokwasu w postaci alfaketoglutaranu oraz jabczanu argininy. W celu zabezpieczenia dostawy argininy na rzecz produkcji NO T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT, zosta wzbogacony w aminokwas cytruline?. Organizm czowieka posiada zdolnos?c? przeksztacania jej w arginine?.
Dobry trening to pompa mie?s?niowa, dawka dobrego pobudzenia oraz niezbe?dna beta-alanina, która redukuje gówna? przyczyne? zme?czenia podczas wysików o wysokiej mocy.
T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT dzie?ki obecnos?ci beta-alaniny redukuje wysikowe zakwaszenie mie?s?niowe
Czy nie raz zdarzyo sie? Wam, z?e podczas ostatnich serii nagle poczulis?cie odpyw si, totalna? niemoc, która doprowadzaa do przedwczesnego zakon?czenia treningu? Gównym winowajca? upadku mie?s?niowego, czyli zme?czenia podczas wysików maksymalnych jest narastaja?ce zakwaszenie mie?s?niowe. Wbrew pozorom, nie jest to wyczerpanie rezerw energetycznych mie?s?ni, ale was?nie zakwaszenie, wynikaja?ce z nagego wzrostu ste?z?enia jonów wodorowych (H) w s?rodowisku mie?s?niowym. Mie?s?nie wyposaz?one sa? w specjalny peptyd, którego celem jest walka z zakwaszeniem, karnozyna, zbudowany z aminokwasów beta-alaniny i histydyny. Jedynym, skutecznym sposobem na zwie?kszenie jego ilos?ci jest suplementacja beta-alanina?. Skad T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT, zosta dodatkowo wzbogacony w histydyne?, której obecnos?c? uatwia mie?s?niowa? synteze? karnozyny, maksymalizuja?cej moz?liwos?ci buforowe mie?s?ni.
To, co powinno znalez?c? sie? jeszcze w przedtreningówce to odpowiednia dawka pobudzenia. Reguluje ona poz?a?dane s?rodowisko hormonalne dla podejmowania intensywnej energetyki wysikowej.
T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT stymuluje maksymalne przezmiany energetyczne
Warto, z?eby przedtreningówka zawieraa skadniki o dziaaniu pobudzaja?cym, czyli podsycaja?cym poziom adrenaliny. To was?nie ten hormon reguluje doste?pnos?c? wielu z?róde energii i nie pozwala ziewac? podczas treningu. W T.A.N.T.A.L. EXPLOSIVE PRE WORKOUT znajdziecie pokaz?na? dawke? kofeiny (300mg!), wsparta? naryngenina?, dzie?ki którym do kon?ca treningu nie poczujecie spadków energii.
Pamie?tajcie jednak, z?e skadniki pobudzaja?ce sa? jednym z elementów przedtreningówek, a nie gównym ich aktorem. Zbyt duz?a dawka pobudzaczy, zwaszcza niewiadomego pochodzenia, moz?e tylko przysporzyc? podczas treningu rewolucji pokarmowych, doprowadzic? do niebezpiecznego koatania serca, zaburzen? glikemii.
Z?a?daj od przedtreningówek przemys?lanego skadu, a nie tylko kumulacji skadników pobudzaja?cych, które nie pozwola? sie? skupic? na tym, co najwaz?niejsze – TRENINGU!

 


Zdjęcia, opisy oraz tabele rozmiarów dostarczane są przez producentów. Podane wartości są danymi orientacyjnymi i nie stanowią podstawy do reklamacji. Jeśli masz pytania dotyczące konkretnego produktu, skontaktuj się z nami poprzez e-mail.
Czas generowania strony: 0.22 sek.