T.O.R. CREATINE GUN POWDER 600g FRUIT PUNCHTrec Special Forces

T.O.R. CREATINE GUN POWDER 600g FRUIT PUNCH
T.O.R. CREATINE GUN POWDER 600g FRUIT PUNCH
zamknij
T.O.R. CREATINE GUN POWDER 600g FRUIT PUNCH
wstecz
dalej
zamknij

Cena:   45,00zł 38,25zł

Stan magazynowy: na wyczerpaniu

Languages:  POL ENG 

Opis produktu
Informacje
Konserwacja

T.O.R. CREATINE GUN POWDER
Monohydrat kreatyny wzbogacony w we?glowodan – dekstroze?. Dekstroza stymuluja?c uwalnianie insuliny zwie?ksza mie?s?niowy wychwyt kreatyny. Monohydrat to najprostsza, ale zawsze sprawdzaja?ca sie? forma kreatyny. Warunkiem jej dziaania jest dbaos?c? o nawodnienie i prawidowe dawkowanie (kreatyna nie lubi kwas?nego odczynu). Kreatyna pozwala zwie?kszac? sie?, moc i szybkos?c?, ale takz?e znajduje zastosowanie w sportach o profilu wytrzymaos?ciowym, m.in. wspomaganie nawodnienia.
Kto i po co powinien sie?gac? po T.O.R. Creatine Gun Powder?
Kreatyna to chyba obecnie jedna z najbardziej wszechstronnie przebadanych substancji ergogenicznych, czyli reguluja?cych metabolizm wysikowy. Traktowanie kreatyny jako sztandarowego suplementu na mase? i sie? byoby sporym uproszczeniem rozlegych moz?liwos?ci tego suplementu. Owszem, najcze?s?ciej po T.O.R. Creatine Gun Powder be?da? sie?gac? przedstawiciele dyscyplin w których dominuja? wysiki o bardzo duz?ej intensywnos?ci i raczej krótkim czasie trwania (do 10-15 s). Kreatyna be?dzie podstawowym suplementem wspomagaja?cym adaptacje? w takich wysikach jak np. podnoszenie cie?z?arów, sporty walki.
Okazuje sie? jednak, z?e kreatyna odgrywa równiez? niemaa? role? w wysikach tlenowych, co wynika z faktu obecnos?ci enzymu kinazy kreatynowej (przeprowadza reakcje? energetyczna? z udziaem kreatyny) w sercu. T.O.R. Creatine Gun Powder poprawia takz?e nawodnienie organizmu, co doceniaja? przedstawiciele sportów wytrzymaos?ciowych.
T.O.R. Creatine Gun Powder kocha wode?, która jest przyjacióka? anabolizmu
Kreatyna jest cza?steczka?, która uwielbia a?czyc? sie? z woda? i najlepiej funkcjonuje w s?rodowisku wodnym, dlatego da?z?a?c do poprawy przyswajania T.O.R. Creatine Gun Powder powinnis?my znacza?co zwie?kszyc? ilos?c? wypijanych pynów, gównie wody. Mao kto podejrzewa, z?e kreatyna to suplement, który przeciwdziaa cze?stemu problemowi, który dotyka c?wicza?cych, a mianowicie zakwaszeniu mie?s?ni.
Zwie?kszanie uwodnienia s?rodowiska mie?s?niowego, do którego powinna kreatyna dotrzec? to bardzo poz?a?dany efekt w zakresie stymulowania anabolizmu mie?s?niowego. Anabolizm, który pozwala na osia?ganie efektów treningowych wymaga odpowiedniego podoz?a. Najlepszym s?rodowiskiem dla niego jest to silnie uwodnione i jak najmniej zakwaszone.
Aby kreatyna moga wnikna?c? do komórek mie?s?niowych potrzebuje jakiegos? stymulatora, swego rodzaju pomocnika, w który wzbogacony jest T.O.R. Creatine Gun Powder.
T.O.R. Creatine Gun Powder wzbogacony jest o we?glowodan – dekstroze?, która stymuluje jej domie?s?niowy transport
T.O.R. Creatine Gun Powder to poa?czenie kreatyny z dekstroza? (cukier prosty zbudowany z glukozy), która zwie?ksza jej mie?s?niowa? absorpcje?. Dekstroza stymuluje uwalnianie hormonu insuliny, który umoz?liwia wnikanie do komórek glukozy, ale takz?e innych substancji jak kreatyna.
Pamie?taj! Nie ma skutecznej suplementacji kreatyna? bez dbania o nawodnienie. Z troski o nawodnienie wynikaja? ogromne dodatkowe korzys?ci w zakresie adaptacji wysikowej.

 


Zdjęcia, opisy oraz tabele rozmiarów dostarczane są przez producentów. Podane wartości są danymi orientacyjnymi i nie stanowią podstawy do reklamacji. Jeśli masz pytania dotyczące konkretnego produktu, skontaktuj się z nami poprzez e-mail.
Czas generowania strony: 0.2 sek.