Znajdujesz się:    Strona główna » Reklamacje zwroty i wymiany

Reklamacje, zwroty i wymiany

ADRES DO OBSŁUGI ZWROTÓW, WYMIAN I REKLAMACJI:

Live Strong Justyna Jankiewicz
Sołtysowicka 73, 51-168 Wrocław
 
sklep@live-strong.pl
 NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWO ZAADRESOWANE PACZKI.
NIE ODBIERAMY PACZEK POBRANIOWYCH.

ZWROT TOWARU MOŻLIWY JEST W CIĄGU 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA PACZKI. KOSZT ODESŁANIA RZECZY PONOSI KUPUJĄCY.

Opis procedury wymiany:

W przypadku chęci wymiany towaru na inny rozmiar lub inny model, nieużywany towar wraz z dokumentem zakupu należy odesłać na wyżej podany adres z informacją, na co ma zostać wymieniony. Koszt ponownej wysyłki -15 zł - ponosi Kupujący (opłatę należy przelać na konto sklepu 29 1090 2398 0000 0001 3304 3290). W przypadku wymiany na towar tańszy, koszt wysyłki może zostać pobrany z nadpłaty. W przypadku wymiany na towar droższy, sklep poinformuje Klienta o kwocie pozostałej do zapłaty.

Opis procedury reklamacji: 

Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@live-strong.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 
• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 
• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 
• wszelkie okoliczności powstania oraz uzasadniające reklamację.
 
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
Produkty objęte są 2-letnią gwarancją producenta.
 

Formularz reklamacyjny można pobrać stąd:
Formularz_reklamacyjny.pdf

Prawo odstąpienia od umowy:
 
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, (Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
 

[adres sprzedającego]
 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
 
Opcjonalnie login Allegro: [login kupującego]
 
Adres: [adres kupującego]
 
Data: [data odstąpienia od umowy]
 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
 
Dane do przelewu, numer konta bankowego
 

Koszt odesłania rzeczy pokrywa Kupujący.


Formularz zwrotu towaru można pobrać stąd:


Brak możliwości odstąpienia od umowy:
 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (suplementy diety), a także w odniesieniu do umów, w których towar był sprowadzany pod indywidualne zamówienie klienta, spoza regularnej oferty sklepu.


Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
 
Sprzedający  zobowiązuje  się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży (outlet).


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
 
W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się  z firmą Live Strong w spór w związku z obsługą reklamacji towaru, ma on możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.  Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 

 

 
Czas generowania strony: 0.06 sek.